Είμαστε δίπλα σας για να σας βοηθήσουμε σε όλα τα στάδια της εγκατάστασης, από τη μελέτη έως τη συντήρηση

Η Renko Energy με την πολύχρονη εμπειρία της σε θέματα ΑΠΕ μπορεί να προσφέρει αξιόπιστες και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες στον τομέα αυτό και ιδιαίτερα για φωτοβολταϊκά συστήματα.

Οι υπηρεσίες περιλαμβάνουν:

  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με τις δυνατές επιλογές εγκαταστάσεις ΑΠΕ σε ιδιόκτητα ή ενοικιαζόμενα τεμάχια-ανάπτυξης
  • Τεχνοοικονομική αποτίμηση προτεινόμενων επενδύσεων, αποτίμηση ρίσκου (risk management), δυνατά και αδύνατα σημεία (SWOT analysis)
  • Συμβουλές για νομικό υπόβαθρο που διέπει τις εγκαταστάσεις και τις δυνατότητες διάθεσης της παραγόμενης ενέργειας

H Renko Energy σας παρέχει ένα ολοκληρωμένο πακέτο συμβουλευτικών υπηρεσιών πάνω στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη, την κατασκευή, τη συντήρηση και τη διαχείριση έργων ΑΠΕ. Διαθέτοντας πολυετή πρακτική εμπειρία και τεχνογνωσία πάνω στις εφαρμογές ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, εστιάζει στην παροχή αξιόπιστων και άρτιων τεχνοοικονομικά λύσεων, καθ’ όλα τα στάδια ανάπτυξης των έργων ΑΠΕ. Με στόχο τη μεγιστοποίηση αξίας των επιχειρηματικών σας σχεδίων, η Renko Energy επικεντρώνεται στην αξιολόγηση ευκαιριών και ενδεχόμενων κινδύνων, εξασφαλίζοντας μέσω των συμβουλευτικών της υπηρεσιών, τη βελτιστοποίηση της απόδοσης και την άμεση ανταπόκριση στα τεκταινόμενα της αγοράς, ακόμα και στα πλαίσια των πιο σύνθετων επενδυτικών απαιτήσεων.