Νέα

Ψηφίστηκε ο Νόμος για την αδειοδότηση Net Metering μέχρι 10kWp

Ο τελευταίος Νόμος που ψηφίστηκε δίνει πλέον τη δυνατότητα σε χιλιάδες οικιακούς καταναλωτές να εγκαταστήσουν φωτοβολταϊκό σύστημα ισχύος μέχρι 10kWp στο πλαίσιο του προγράμματος ενεργειακού συμψηφισμού (Net Metering).

Μέχρι πριν από την ψήφιση του συγκεκριμένου νόμου τα αιτήματα για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων στις στέγες σπιτιών έπαιρναν απορριπτικές απαντήσεις από τα κατά τόπους καταστήματα ΔΕΔΔΗΕ, λόγω μη διαθεσιμότητας ηλεκτρικού χώρου στα δίκτυα ΔΕΔΔΗΕ.

Επιπλέον, έχει θεσπιστεί η ταχύτατη απάντηση στα αιτήματα για εγκατάσταση συστήματος ΦΒ ισχύος μέχρι 10kWp.

Επικοινωνήστε με το γραφείο μας για πληρέστερη ενημέρωση.